หมายเลขหลัก

96

ชื่อหนังสือ

เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมสำหรับการจัดการความรู้

ชื่อผู้แต่ง

ผศ.ดร. พรรณี สวนเพลง

สำนักพิมพ์

ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.

ปีที่พิมพ์

5/2009

ราคา

250

จำนวน

1

ผลตอบกลับจากเจ้าหน้าที่

กลับหน้าหลัก
หมายเลขหลัก

95

ชื่อหนังสือ

จริยธรรมทางธุรกิจ

ชื่อผู้แต่ง

รศ.ดร.นภาพร ขันธนภา

สำนักพิมพ์

บริษัท สำนักพิมพ์ท็อป จำกัด

ปีที่พิมพ์

2559

ราคา

200

จำนวน

1

ผลตอบกลับจากเจ้าหน้าที่

กลับหน้าหลัก