หมายเลขหลัก

148

ชื่อหนังสือ

Campbell Biology 

ชื่อผู้แต่ง

Lisa A. Urry

สำนักพิมพ์

 Pearson

ปีที่พิมพ์

2016

ราคา

-

จำนวน

1

ผลตอบกลับจากเจ้าหน้าที่

จะรีบดำเนินการจัดซื้อให้ในงบประมาณปี 63 นะค่ะ

กลับหน้าหลัก