หมายเลขหลัก

146

ชื่อหนังสือ

แอ็พโพรพริเอชันอาร์ต ศิลปะแห่งการหยิบยืม

ชื่อผู้แต่ง

รสลิน กาสต์

สำนักพิมพ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่พิมพ์

1/2558

ราคา

600

จำนวน

3

ผลตอบกลับจากเจ้าหน้าที่

กลับหน้าหลัก
หมายเลขหลัก

147

ชื่อหนังสือ

ศิลปะอิสลาม (ISLAMIC ART)

ชื่อผู้แต่ง

ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล

สำนักพิมพ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่พิมพ์

1 / 2561

ราคา

315

จำนวน

3

ผลตอบกลับจากเจ้าหน้าที่

กลับหน้าหลัก